Fartsgrenser

Der det ikke er skilt som sier annet, er dette fartsgrensene i Italia:

Tettbebyg strøkUtenfor tettbebygd strøkMotorvei (bil)Motorvei (lastebil/vogntog)
50 km/t110 km/t (90 i regnvær)130 km/t (110 i regnvær)80 km/t

Link til kilde.