Supermarked i Rassina (7 km)

Større utvalg enn i Chitignano, men vesentlig mindre enn Coopen i Bibbiena. Butikken er stengt når det er pranzo (ca. 12:30-15:30).