Svømmebasseng

Ønsker du et flott basseng, vær nøyaktig med renholdet. Er dere svette, fulle av solkrem? Ta en dusj før dere bader.

Ventiler på tilførsels- og fraførsel vannrør til varmepumpe inne i maskinskapet ved bassenget skal ikke røres!
(styrer trykket som er regulert for optimal funksjon)

Taparella (bassenglokk):
Nøkkel på utsiden ved sikringsskap til basseng.
II = Åpne , (stopper automatisk når den er helt åpen).
I = Lukke, (stopper automatisk når den er helt lukket)
NB!     Vannpumpe skal være AV når taparella lukkes, så det ikke blir motstrøm!

Helt lukket om natten for å hindre varmetap, for å øke sikkerheten og for å redusere forurensing.
Åpen om dagen når noen er hjemme, samler solvarme.

Lys i basseng:
Nøkkel ved siden av nøkkel til taparella på utsiden ved sikringsskapet ved bassenget – av/på

I maskinskapet ved bassenget er det et styrings- og sikrings-skap:
(Venstre sikringsboks:
Venstre sikring for varmepumpe (Av/På). Skal stå av (ned).
Høyre sikring for vannpumpe, renseanlegg (Av/På). Skal stå på (opp).

Høyre skap:
Sikring for taparella. Sikringsknapp skal være trykket inn.)

Midterste skap er styringsskap for vannpumpe:
Vannpumpen er sentral i den kontinuerlige renseprosess.

Venstre bryter er for vannpumpen
Opp = Manuell (på). Ved støvsuging eller forsert oppvarming.
Midten = Av. Når filter skal tas ut og renses og når taparella lukkes.
Ned = Automatisk (da styrer tidsuret funksjonen av vannpumpen)

Tidsbryter: Denne er ferdig innstilt – bør ikke røres. (skal være 4 timer på, 4 timer av, 4 timer på osv. hver 4de time)
(Styrer vannpumpen når venstre bryter står på automatisk. Hver knast på tidsuret tilsvarer ½ time.
I juli og august skal pumpen gå minst 4 timer tre ganger daglig..
Resten av året mens bassenget er i bruk er det nok med 3 timer tre ganger daglig.
Anbefalt antall timer pr.dag er ca. vanntemperatur delt på 2
(for eksempel 24 grader tilsier 12 timers filtrering, fordelt på 3 ganger á 4 timer))

Høyre bryter er for belysning nede i bassenget: Av/på

Rense – støvsuge består av tre gjøremål:

  • å kjøre roboten hver gang det trengs fordi det er rusk i bunnen av bassenget, gjerne daglig.
  • benytte hoven for å rense overflaten
  • å rense filteret i bassenget minst hver uke (mandager), ved behov oftere (vi pleier å rense det hver 2. dag selv).

Roboten:
1. Roboten kan startes på en tid på dagen hvor ingen skal bade. Den bruker ca 2½ time og stopper av seg selv. (Vi kjører den vanligvis etter morgenbad, mens vi koser oss med stor felles frokost ved bassenget, og mens vi ser på roboten som rusler rundt på bunnen)
2. Ingen bader mens roboten er i vannet (elektrisk apparat – kan teoretisk sett gi støt, eller man kan vikle seg inn i ledningen)!
3. Hele robotstativet bæres ut til bassengkanten i nærheten av bassengtrappen.
4. Før robotens blå ledning festes til generatoren, dra hele ledningen ut (kan gjerne ligge i vannet) slik at det ikke er noen viklinger eller knuter, deretter festes den til generatoren (pass på at den er skrudd fast).
5. Sett ut roboten ved å løfte den ned i vannet (hold i håndtak) til all luft er sluppet ut. Når den først er i vannet kan den senkes ned til bunnen ved å holde i ledningen. Den lander riktig på bunnen.
6. Koble til strøm, skjøteledning henger i buret ved bassenget.
7. På generatoren er det en bryter, nå kan den settes på.
8. Roboten vil nå i løpet av ca 2½ time rense bunnen på bassenget. Den stopper automatisk når den er ferdig. Skru bryteren på generatoren av. Koble fra strømtilførsel.
9. Dra i ledningen til roboten er i overflaten, løft den opp ved hjelp av håndtakene, ikke benytt ledningen for å løfte den ut av vannet.
10. Snu roboten opp ned (den har gummiknotter på håndtakene som den ligger på når den er snudd opp ned).
11. Her sees to gule låser som kan åpnes.
12. Deretter løftes midtstykket ut og filteret kommer nå til syne, det sitter fast i dette lokket.
13. Merk hvordan filteret er festet. To små plastlåser holder hjørnene på plass, og en stram strikk holder resten på plass.
14. Ta ut filteret, vreng det og spyl både filteret og undersiden av lokket (gul slange på yttervegg av kaninhus. Fint å gjøre det mens filteret ligger på hellene oppe ved utedusjen).
15. Sett filteret tilbake på plass. Pass på at de fire hjørnene kommer på hver sin ende av bærestengene og festes med plastlåsene. Det betyr at filteret må krølles på stengene før plastlåsene settes tilbake.
16. Sett lokket tilbake, pass på at filteret ikke kommer i beknip under lokket.
17. Lukk de to gule låsene (hvis dette er vanskelig har litt av filteret kommet i beknip mellom lokk og robot). Deretter kan roboten settes tilbake på plass.
18. Roboten skal stå i skapet ved bassenget når den ikke er i bruk. Skapet skal være låst. Roboten og styringsskapene er ikke leketøy for barn! Låsen er også sikring mot tyveri.

Bassengfilteret: (befinner seg under klorkurven under lokket ved trappen)
1. Slå av vannpumpen (se ovenfor – bryter i midtstilling).
2. Ta ut klorkurv og deretter kan filteret løftes ut. (Dersom vannet ikke renner gjennom filterposen, må den renses oftere).Vask og spyl både klorkurven og filteret grundig med kraftig stråle (restbrikker med klor må ikke legges på treverket). Slangen på utsiden av kastanjetørkeloftet benyttes, filterposen vrenges og legges på hellene oppe ved dusjen og spyles grundig.
3. Legg filteret på plass.
4. Sett vannpumpen på manuell (bryter opp), nå vil filteret suges ned på plass
5. Legg klor i kurven. (restene fra tidligere og minst 1 ny stor brikke daglig, men avhengig av klormåling, se nedenfor)
6. Sett pumpen tilbake på automatisk.

Vannkvalitet:
Vannkvalitet skal testes minst en gang hver uke, flere ganger i uken i juli/august.
Testutstyr er en liten eske med to reagensflasker for å teste vannet og en oppsamler.
Putt oppsamler ned i vannet, gjerne litt langt ned (0,5 m).
Hell ut litt vann på toppen (ned til merket)
Fyll 4 dråper med rød reagens på Ph siden og 4 dråper med gul reagens på Klor siden.
Snu opp/ned noen ganger for å jevne ut.
Les av mot fargeskalaene om Ph og klor innhold er bra.
Ph pleier ikke å være et problem.
Pass på at det er nok klor. Det er bedre at det er i overkant enn i nedre del av skalaen.

Ph: Ph skal være mellom 7,2 og 7,6.
Ved Ph < 7,2 tilfør Ph+ (øker med 0,1ved tilførsel av 0,25 kg) Ved Ph > 7,6 tilfør Ph- (synker med 0,1 ved tilførsel av 0,5 kg)

Klor: 1 – 3 tabletter á 200 g (de store tablettene som oppløses langsomt) skal legges i klorkurven over filteret (ikke direkte i bassenget). Mengden styres etter måleresultater.
Forbruk er ca. en stor tablett hver dag

”Sjokkbehandling” bør gjøres en gang hver måned, og hvis det er altfor lav klorkonsentrasjon. Tilfør 25 – 30 av de små klortablettene som oppløses lett i klorkurven og la vannpumpen gå på manuell til disse er oppløste (ca 15 minutter).
Ved klorlukt og sviende øyne kan det være for lite klor. Organiske stoffer overlever, og reagerer med klor. Dette frigjør klorgass. Behandling er ”sjokkbehandling”.

Algeforebygging: Hver lørdag tilføyes minst ½ liter ”First Algicid” direkte i bassenget.

Rengjøring: Vannlinjekant (10 – 15 cm bassengsidene over vannflaten, trapp og plast ved Taparella) vaskes eventuelt med ”SA DT B, Pulicia di superficiale sporche di grasso” ved behov. Benytt kjøkkensvamp, den harde grønne siden og hansker. Ta på litt ufortynnet såpe rett på svampen og gni vekk skitt, skyll deretter med bassengvann.

Vannmengde:
Ved siden av filteret under lokket er det et overløpsrør som hindrer at det blir for mye vann i bassenget ved regn eller oppfyllingen med slange. For lite vann hindrer rensefunksjonen i å fungere. Det er ikke automatisk etterfylling av vann. Benytt vannslangen ved tørkestativet der den gule slangen er festet. Fyll før nivået er 3 cm under overløpsnivå (måles når pumpe er av). Om sommeren ved mye bading bør bassenget etterfylles daglig.
(Ikke benytt springen ved bassengkanten, det er ikke drikkevann.)