Språk – lær deg litt italiensk

Her er en liste over noen ord og setninger som kan hjelpe deg som turist.

Noen ord for å komme igang
Ciao – Hei
Buon giorno – God dag
Buona sera – God kveld
Buona notte – God natt
Scusa – Unnskyld meg
Scusi – Unnskyld (høffelig form, brukes for eksempel når man snakker med eldre mennesker)
Per favore – Vær så snill
Grazie – Takk
Prego – Jeg ber (brukes som «bare hyggelig» etter at noen sier takk)
Pronto – Jeg er klar (brukes som «hallo» når noen ringer på telefonen)

I butikken, på restaurant osv
Quanto costa? – Hvor mye koster det?
Dove è? – Hvor er ?
Dove è il bagno, per favore? – Hvor er toalettet, vær så snill?
Il conto, per favore. – Regningen, vær så snill.

False friends
Pepperoni – Paprika (ikke pepperonipølse)
Farina – Mel (ikke sukker)

Hvordan uttale ordene?
En nordmann som leser italiensk vil faktisk uttale det meste helt riktig. Likevel er det noen unntak. Disse unntakene står beskrevet under, resten kan leses mer eller mindre som på norsk.

(italiensk tekst [slik det uttales])

Vokaler:
U [o]
O [å]

Regler for konsonantene C og G:
Begge disse konsonantene kan være myke ([tsj] og [dsj]) eller harde ([k] og [g]) avhengig av første påfølgende bokstav. Hvis første bokstav etter C eller G er
– en konsonant, så blir de uttalt på den harde måten ([k] og [g]).
– A, O eller U (mørke vokaler), så blir de uttalt på den harde måten ([k] og [g]).
– E eller I (lyse vokaler), så blir de uttalt på den myke måten ([tsj] og [dsj]).
H brukes foran I eller E for å oppnå hard form. H’en skal ikke selv uttales.
I brukes foran A, O eller U for å oppnå myk form. I’en skal da ikke selv uttales.
Dobbeltkonsonantene CC eller GG får hard eller myk form på samme måte som over, avhengig av første påfølgende bokstav.

Andre regler for uttale:
Gli [lji]
gn [nj]
H [ ] (stum)
z [ts]

Eksempler på uttale:

Uno [onå] – en
Gatto [gattå] – katt
Mangiare [mandsjare] – Å spise
Genova [Dsjenåva] – by i Italia
Ciao [tsjao] – hei
Che [ke] – hva
Cena [tsjena] – middag
Chitignano [Kitinjanå] – Landsby nær La Tornaia 🙂
Lasagne [lasanje]
Hai [ai] – har du
Zucchero [Tsukkerå] – sukker